Under det första uppdraget hann några elever helt klart med sina karaktärer och för några räckte inte tiden till eftersom att de också fick en genomgång av hur Chromebooks och Google classroom fungerade.

Alla arbetade aktivt och det har varit spännande att läsa om de olika karaktärerna som kommer att bo i Kvarteret Marmen 2029.


Prenumerera på nya blogginlägg