Ett temaarbete som sträcker sig över hela läsåret för årskurs 4-6 på Lucksta skola. Vi ska bygga vidare på förra årets tema för 5-6 som var ”OsiLucksta2028.se”.

Projektet är ett ämnesövergripande arbetssätt och går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor och tankar kring vår egna bygd i framtiden tillsammans med tänket med grönflagg och framtiden.

Tankarna kommer från Alvikskolan i Luleå där de jobbat med något de kallar Storyfication. Eftersom vi tidigare haft ett samarbete kring Matte United har vi bollat tankar och vi har blivit intresserade av arbetssättet och inspirerats till att utveckla vår egen idé utifrån deras tankar.

 

Det är ett  ämnesintegrerat, kreativt, och viktigt på riktigt, där vi hoppas att skolan blir en bra grund för att eleverna ska tänka att de är en del av samhället. Eleverna lär sig hantera digitala enheter och olika digitala verktyg.Via bloggen/google Classroom kan elever visa och lärarna få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.

 

Vi har haft ett långt arbetspass under torsdagsförmiddagen på 110 minuter där vi arbetat med Kvarteret Marmen som tema.  Vi har tagit tiden från skolansvar samt övriga ämnen.  Uppdragen ska utveckla utifrån LGR 11 så att vi kan bedöma arbetet. De olika uppdragen ska ingå i olika ämnen där vi försöker beskriva för eleverna vilka ämnen vi arbetar med under det uppdraget. Uppdragen kan vara under ett långt pass eller under två pass.

 

Vi använder oss av bloggen http://www.kvarteretmarmen.se och Google classroom för att ge uppdragen och för att kunna ta del av varandras arbeten. Google Classroom gör det enkelt för oss lärare att följa elevernas arbete och det blir roligt för elevernas och deras närmaste om de kan följa utvecklingen. De får också mycket träning i att använda digitala verktyg, något som de tidigare inte arbetat lika mycket med. Uppdragslösningar kommer att kunna visas via bloggen och därigenom får man riktiga mottagare och det gör att eleverna gör det bättre och är ännu noggrannare än tidigare.

 

Tankarna började bollas efter att vi testade göra ett temaarbete med årskurs 5-6 ifjol som handlade om att vi skickat in en ansökan om “OS i Lucksta 2028” och vi arbetade med det under hela läsåret. Vi tänkte utveckla det men bygga vidare på samma sak och då skapades Kvarteret Marmen. Året är 2029 och hotellet som byggdes står nu tomt och vi ska skapa lägenheter och ett nytt kvarter.

 

Varje uppdrag är ämnesövergripande där vi som är lärare i årskurs 4-6 oavsett ämne är med och bollar tankar och idéer för att få med så mycket som möjligt även om tre mentorer utgör grunden till det.

 

Uppdrag ett och två blev Sv/SO, uppdrag 3-5 blir mer fokus på NO/Ma/bild osv.