Denna bostadsrättsförening är ett temaarbete som sträcker sig över hela läsåret för årskurserna 4-6 på Lucksta skola. Vi är fyra lärare i olika ämnen som arbetar aktivt med detta men hela arbetslaget finns med i planeringen. Alla 58 elever arbetar med uppdragen i ett gemensamt google classroom och sedan delar eleverna  och lärarna det vi skapar och gör på kvarteretmarmen.se  Vi ska bygga vidare på förra årets tema för 5-6 som var ”OsiLucksta2028.se”.


Projektet är ett ämnesövergripande arbetssätt och går som en rödtråd genom hela undervisningen och hjälper att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor och tankar kring vår egna bygd i framtiden tillsammans med tänket med grönflagg och framtiden.

Tankarna kommer från Alvikskolan i Luleå där de jobbat med något de kallar Storyfication. Eftersom vi tidigare haft ett samarbete kring Matte United har vi bollat tankar och vi har blivit intresserade av arbetssättet och inspirerats till att utveckla vår egen idé utifrån deras tankar.

 

Det är ett  ämnesintegrerat, kreativt, och viktigt på riktigt, där vi hoppas att skolan blir en bra grund för att eleverna ska tänka att de är en del av samhället. Eleverna lär sig hantera digitala enheter och olika digitala verktyg.Via bloggen/google Classroom kan elever visa och lärarna få se vilka förmågor i de har i de olika ämnena.

Vi har haft ett långt arbetspass under torsdagsförmiddagen på 110 minuter där vi arbetat med Kvarteret Marmen som tema.  Vi har tagit tiden från skolansvar samt övriga ämnen.  Uppdragen ska utveckla utifrån LGR 11 så att vi kan bedöma arbetet. De olika uppdragen ska ingå i olika ämnen där vi försöker beskriva för eleverna vilka ämnen vi arbetar med under det uppdraget. Uppdragen kan vara under ett långt pass eller under två pass.

Vi använder oss av bloggen http://www.kvarteretmarmen.se och Google classroom för att ge uppdragen och för att kunna ta del av varandras arbeten. Google Classroom gör det enkelt för oss lärare att följa elevernas arbete och det blir roligt för elevernas och deras närmaste om de kan följa utvecklingen. De får också mycket träning i att använda digitala verktyg, något som de tidigare inte arbetat lika mycket med. Uppdragslösningar kommer att kunna visas via bloggen och därigenom får man riktiga mottagare och det gör att eleverna gör det bättre och är ännu noggrannare än tidigare.

Tankarna började bollas efter att vi testade göra ett temaarbete med årskurs 5-6 ifjol som handlade om att vi skickat in en ansökan om “OS i Lucksta 2028” och vi arbetade med det under hela läsåret. Vi tänkte utveckla det men bygga vidare på samma sak och då skapades Kvarteret Marmen. Året är 2029 och hotellet som byggdes står nu tomt och vi ska skapa lägenheter och ett nytt kvarter.

Varje uppdrag är ämnesövergripande där vi som är lärare i årskurs 4-6 oavsett ämne är med och bollar tankar och idéer för att få med så mycket som möjligt även om tre mentorer utgör grunden till det.

Uppdrag ett och två blev Sv/SO, uppdrag 3-5 blir mer fokus på NO/Ma/bild osv.

Hur planeringen av uppdrag kan se är

Uppdrag 1:

Centralt innehåll  

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

kunskapskrav

Svenska

  • eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att

de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra

sina texters budskap

Uppdrag 3:

Centralt innehåll

Biologi

 

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt

förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

  • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi

nyttjar den.

  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga

rapporter.

 

Matte

  • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

Idrott

Rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten

Kunskapskrav

 

Biologi

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

 

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 

Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar

och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det

går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert

och i huvudsak fungerande sätt.

 

Dessutom gör eleven enkla

dokumentationer

av sina undersökningar i text och bild.

 

Varför ska vi vinna?

Vi har kommit igång med tematiskt arbete igen som skolan varit känd för tidigare. Att vi också arbetar ihop ett helt arbetslag med temat gör att eleverna och lärarna känner en större gemenskap och därför utvecklas båda i klassrummen, personalrummet och på fritiden.  Vi kan bedöma tillsammans och får igång mycket bra och spännande samtal i alla rummen. Vi ser en att vi inte bara vunnit elevernas motivation utan även att det är bättre stämning på skolgården när alla varje vecka arbetar tillsammans.

Det är kluriga uppdrag som är roliga och det bästa är att vi får belöningar när vi gjort uppdragen så vi får göra mera i vår lägenhet. // Eleverna.